MISIJA

Mūsu ilggadējo pieredzi, nepārtraukti augošo profesionalitāti un mūsdienīgus resursus ieguldīt valsts infrastruktūras attīstībā un uzlabošanā, tādējādi veicinot Latvijas ekonomisko uzplaukumu, cilvēku ērtības un vides sakoptību.
Droši ceļi drošai rītdienai!


VĒRTĪBAS

KVALITĀTE

Kvalitāte it visā, ko mēs darām!

Kvalitāte ir mūsu ikdiena — labu ceļu izbūve, sadarbība ar klientiem un uzņēmuma iekšējo procesu pilnveidošana.


ATTĪSTĪBA UN JAUNRADE

Attīstība – pilnveidošanās, izaugsme.
Jaunrade – jauni paņēmieni, metodes, pieejas uzņēmumā.

Strādājam ar pārliecību, ka mūsdienīgs uzņēmums, kura darbība ir vērsta uz nepārtrauktu pilnveidošanos un izaugsmi, uz pastāvīgu koncentrēšanos klienta vēlmju izzināšanā un apmierināšanā, ir mūsu panākumu atslēga.


PROFESIONĀLS UN UZTICAMS DARBINIEKS

Profesionāls – labi prot un dara savu darbu ar godīgu attieksmi.
Uzticams – var paļauties jebkurā situācijā, jūtas piederīgs uzņēmumam.

Darbinieki ir mūsu lielākā vērtība — vienota, uzticama profesionāļu komanda. Esam speciālistu kolektīvs un lepojamies ar ikvienu, kurš izvēlējies pierādīt savas zināšanas un profesionalitāti mūsu uzņēmuma ietvaros. Vēlme nepārtraukti pilnveidoties, lepnums par piederību mūsu uzņēmumam un uzticamība — tie ir mūsu darbiniekus raksturojoši lielumi.


TRADĪCIJAS

Tradīcijas – labās pieredzes turpināšana. Piederības, stabilitātes, drošības nodrošināšana. Labs humors un komandas gars.

Mūsu uzņēmumu grupas vēsturē gūtā labā pieredze un atziņas ir vērtību bagāža, kas pelnījusi turpinājumu. Nodot tālāk gan gūto stabilitāti, gan labo vārdu un komandas garu — tādu redzam uzņēmuma tradīciju nepārtrauktu turpinājumu.